Današnja verzija je dopolnitev oz. popravek prejšnje. Namesto zaokroževanja količine transakcije, ki je nižja od 0,000 in je zato eDavki ne sprejmejo, na 0,0001, se količina transakcije pomnoži s 100 ter cena deli s 100 (tako ostane vrednost nakupa/prodaje enaka). Ta način je bil predlagan in odobren s strani Furs. Nastavitev je označena na spodnji sliki.