Potem vas čaka še ročni prenos transakcij na eDavke!

Posodobljena verzija programa eToro->eDavki bo predvidoma na voljo najkasneje do 31. januarja 2022.

Če ste se v preteklosti že srečali s pojmi kot so Doh-KDVP, D-IFI, Doh-Div itd., potem veste, da je potrebno vsako transakcijo ročno vnesti v ustrezen popisni list in preračunati vrednosti iz USD v EUR.

Prepustite mučno in časovno naporno opravilo vašemu PC-ju!

Program eToro->eDavki je pretvornik Excel eToro datoteke v XML eDavki datoteke. Vašo zgodovino trgovanja za leto 2020 na platformi eToro bo prilagodil shemi, ki jo zahtevajo eDavki. V nekaj minutah lahko s programom eToro->eDavki oddate:

  • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  • Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
  • Napoved za odmero dohodnine od dividend
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti (druge obresti)

Program eToro->eDavki deluje lokalno na vašem računalniku, zato vaši podatki ostanejo samo vaši in se ne prenesejo drugam kot na eDavke.

1. Najprej izvoz s platforme eToro

Zgodovino trgovanja boste izvozili iz svojega računa na platformi eToro (v Excel formatu). Če ste trgovali tudi v prejšnjih letih, boste izvozili zgodovino tudi za prejšnja leta.

2. Nato uvoz Excel datoteke v program eToro->eDavki

Program bo uvozil vašo Excel datoteko z zgodovino trgovanja v 2020 (in prej), preračunal nakupne in prodajne vrednosti v EUR ter prikazal seznam vseh transakcij s statistiko po različnih tipih instrumentov (delnice, ETF, Forex, kriptovalute).

3. Kreiranje izvoznih XML datotek za uvoz na eDavke

Program bo ustvaril vse potrebne podatke (pretvoril v XML izvozne datoteke za obrazce Doh-KDVP, D-IFI, Doh-Div in Doh-Obr) za uvoz na eDavke. Na eDavkih boste uvozili podatke s pomočjo opcije za uvoz, pregledali podatke ter jih podpisali in oddali.

prikaz podatkov iz uvoza etoro-edavki
Prikaz uvoženih podatkov zgodovine trgovanja z eToro.
Prikaz kontrolnega seštevka podatkov, uvoženih iz datoteke z zgodovino trgovanja na eToro in zajetih v preglednici.
nastavitve izvoza v napoved KDVP in IFI

Program eToro->eDavki je pripravljen za prenos. na vaš PC (Windows).

Cena? 29,90€ z vključenim 22% DDV.

(Program lahko prenesete in namestite na svoj računalnik brezplačno. V programu samem se kreira spletni obrazec za naročilo in po oddaji le-tega se izpišejo podatki za plačilo.)

V Novostih lahko spremljate, kaj je novega.

Prijavite se lahko tudi na prejemanje elektronskih sporočil.


Obiščite nas ponovno ali nam napišite