Potem vas čaka še prenos transakcij na Furs eDavke!

! Posodobljena verzija programa eToro->eDavki bo predvidoma na voljo najkasneje do 25. januarja 2022 !

Če ste se v preteklosti že srečali s pojmi kot so Doh-KDVP, D-IFI, Doh-Div itd., potem veste, da je potrebno vsako transakcijo ročno vnesti v ustrezen popisni list in preračunati vrednosti iz USD v EUR.

Prepustite mučno in časovno naporno opravilo vašemu PC-ju!

Program eToro->eDavki je pretvornik Excel eToro datoteke v XML eDavki ustrezne datoteke, ki jih za uvoz na eDavke zahteva Finančna uprava RS (Furs). Vašo zgodovino trgovanja za leto 2020 na platformi eToro bo prilagodil shemi, ki jo zahtevajo eDavki. V nekaj minutah lahko s programom eToro->eDavki oddate:

  • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  • Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
  • Napoved za odmero dohodnine od dividend
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti (druge obresti)

Program eToro->eDavki deluje lokalno na vašem računalniku, zato vaši podatki ostanejo samo vaši in se ne prenesejo drugam kot na eDavke.

1. Najprej izvoz s platforme eToro

Zgodovino trgovanja boste izvozili iz svojega računa na platformi eToro (v Excel formatu). Če ste trgovali tudi v prejšnjih letih, boste izvozili zgodovino tudi za prejšnja leta.

2. Nato uvoz Excel datoteke v program eToro->eDavki

Program bo uvozil vašo Excel datoteko z zgodovino trgovanja v 2021 (in prej), preračunal nakupne in prodajne vrednosti v evre ter prikazal seznam vseh transakcij s statistiko po različnih tipih instrumentov (delnice, ETF, Forex, kriptovalute).

3. Kreiranje izvoznih XML datotek za uvoz na eDavke

Program bo ustvaril vse potrebne podatke (pretvoril v XML izvozne datoteke za obrazce Doh-KDVP, D-IFI, Doh-Div in Doh-Obr) za uvoz na strežnik Furs (eDavke). Na eDavkih boste uvozili podatke s pomočjo opcije za uvoz, pregledali podatke ter jih podpisali in oddali.

prikaz podatkov iz uvoza etoro-edavki
Prikaz uvoženih podatkov zgodovine trgovanja z eToro.
Prikaz kontrolnega seštevka podatkov, uvoženih iz datoteke z zgodovino trgovanja na eToro in zajetih v preglednici.

Program eToro->eDavki je pripravljen za prenos na vaš PC (Windows).

Cena? 36,60€ z vključenim 22% DDV.

(Program lahko prenesete in namestite na svoj računalnik brezplačno. V programu samem se kreira spletni obrazec za naročilo in po oddaji le-tega se izpišejo podatki za plačilo.)

V Novostih lahko spremljate, kaj je novega.

Prijavite se lahko tudi na prejemanje elektronskih sporočil.


Obiščite nas ponovno ali nam napišite