Verzija 22.02.02.00

Današnja verzija je dopolnitev oz. popravek prejšnje. Namesto zaokroževanja količine transakcije, ki je nižja od 0,000 in je zato eDavki ne sprejmejo, na 0,0001, se količina transakcije pomnoži s 100 ter cena deli s 100 (tako ostane vrednost nakupa/prodaje enaka). Ta način je bil predlagan in odobren s strani Furs.…

Read more

Verzija 22.01.31.00

Mali dodatek prejšnji verziji: lahko se zgodi, da je količina nakupa in/ali prodaje pri določeni transakciji nižja od 0.0000. eDavki omogočajo zaokroževanje na največ 4 decimalna mesta, zato takšne transakcije ne “spustijo skozi”, kar vas tudi opozorijo na eDavkih. Program sedaj v primeru tako nizke količine opozori uporabnika, in mu…

Read more