Program eToro->eDavki je namenjen pretvorbi podatkov iz datoteke z zgodovino trgovanja s platforme eToro v XML obliko, primerno za uvoz na eDavke (Furs). Prenos programa je brezplačen, plača se samo vsakoletna storitev pretvorbe podatkov za posameznega uporabnika.


Trenutna verzija programa: 24.03.05.00

Posodobite, če je vaša verzija starejša (npr. 21.02.03.01). Trenutna verzija vedno vsebuje pomembne popravke in dopolnitve. Seznam novosti (sprememb, popravkov)?


Informacija o programu eToro->eDavki

Struktura in vsebina datoteke z eTora ni prilagojena obliki, vsebini in zahtevam slovenske davčne zakonodaje. Zato je pri konverziji podatkov obvezno vedeti, kaj v eToro manjka in je potrebno prilagoditi z nastavitvami v samem programu in kasneje (po prenosu konvertiranih podatkov) preveriti/popraviti/dopolniti na eDavkih.

Na kakovost, pravilnost in zakonsko skladnost konvertiranih podatkov vpliva več faktorjev. Nekateri od njih so:

  • Pravilnost in ustreznost datoteke z zgodovino trgovanja s platforme eToro. Zajemati mora celoletno obdobje, datoteke se ne sme ročno popravljati oziroma urejati itd.
  • Ustrezne nastavitve izvoza v programu, ki morajo biti v skladu z davčno zakonodajo Republike Slovenije.
  • Pravilnost in ustreznost izvoženih XML datotek, namenjenih za uvoz na portal eDavki.
  • Podroben pregled uvoženih podatkov pred dokončno oddajo na platformi eDavki.
  • Pomembno! FURS za vrednotenje uporablja FIFO metodo. Posledično to pomeni, da morate v primeru, ko ste imeli zalogo istovrstnih vrednostnih papirjev pred začetkom obdobja uvažanih podatkov, ročno vnesti te transakcije na eDavkih v ustrezne popisne liste. Morebitna predhodna zaloga vrednostnih papirjev namreč vpliva na obračun razlike med nakupno in prodajno ceno ter s tem višino obračunanega davka na dobiček.
  • Po potrebi posvetovanje z davčnim strokovnjakom pred samo oddajo podatkov na eDavkih.

Uporabnik s prenosom in uporabo programa sprejema nase odgovornost za pravilnost in zakonsko skladnost podatkov, ki jih oddaja na eDavkih.


Podjetje Amstar Programi d.o.o. in avtor programa ne prevzemata nobene osebne ali materialne odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot rezultat uporabe podatkov, ki jih je uporabnik uvozil in oddal na eDavkih.

S prenosom v celoti sprejemate nase pravno odgovornost za podatke, ki jih boste izvozili na eDavke z uporabo programa eToro->eDavki.


Pomembno!

Program eToro->eDavki lahko na računalnik prenesete, namestite in uporabljate brez plačila. Plačljiva je opcija pretvorbe uvoženih podatkov v XML datoteke, ki stane 40,00€ (22% DDV vključen) za posamezno davčno leto. Uporabnikom platforme eToro stopenj Silver, Gold, Platinum in Platinum+ se prizna znižana cena v višini 33,00€ *. Za uporabnike stopnje Diamond je storitev brezplačna *.

* V obeh primerih mora uporabnik priložiti zaslonsko sliko, ki potrjuje stopnjo (eToro/Settings/Account). Pridržujemo si pravico, da v primeru znižane ali brezplačne storitve preverimo stopnjo uporabnika v komunikaciji s podporo platforme eToro.

Plačilo velja za konverzijo podatkov posameznega uporabnika za posamezno davčno leto. Če želite na istem programu izvoziti podatke za več uporabnikov, je potrebno plačati zgornji znesek za vsakega uporabnika posebej. Plačilo se izvede prek spletnega obrazca s plačilom na transakcijski račun. Povezava za naročilo in hkratno plačilo se nahaja v programu samem.

Nazaj na domačo stran