Podjetje AMSTAR PROGRAMI d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo vašo zasebnost in storilo vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti vaše podatke. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali razkrivali tretjim strankam razen natančno določenih podatkov, ki jih lahko posredujemo platformi eToro (kot opisano v točkah 1 in 2 spodaj). Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili le za obveščanje o novostih, novih produktih in storitvah. Obveščanje bo potekalo samo do vašega preklica. Podjetje AMSTAR PROGRAMI d.o.o. nima namena in ne bo pošiljalo sporočil in obvestil z neprimerno vsebino.

Naše spletne strani lahko vsebujejo povezave na spletne strani drugih organizacij, podjetjih ali oseb. Podjetje AMSTAR PROGRAMI d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih strani. Povezave so bile vzpostavljene v dobri veri pomagati uporabniku, ki ga zanima področje našega delovanja.

Podjetje AMSTAR PROGRAMI d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni, prilagodi, doda ali odvzame dele Izjave o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. Prosimo vas, da zavoljo morebitnih sprememb občasno še pregledate vsebino Izjave o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. Vaša nadaljnja uporaba naših spletnih strani po spremembi pogojev v Izjavi o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov bo pomenila, da se s spremembami strinjate.

  1. Podjetje AMSTAR PROGRAMI d.o.o. si pridržuje pravico, da sporoči kumulativne podatke o številu uporabnikov, ločeno po eToro nivoju trgovalca “Membership Tier”, platformi eToro. Pri tem ne bodo posredovani nobeni osebni podatki.
  2. Podjetje AMSTAR PROGRAMI d.o.o. si pridržuje pravico, da s pomočjo elektronske komunikacije s podporo s platforme eToro preveri, ali je določen uporabnik na eToro resnično “Club Member” (kot to definira platforma eToro, so to eToro uporabniki-trgovalci nivoji Silver, Gold, Platinum, Platinum+ in Diamond).