Pojasnilo glede kontrolnega seštevka dobička/izgube

V Excel datoteki z zgodovino trgovanja na eToro lahko v zavihku Account Details najdete tudi podatek o (dolarskem) seštevku saldov zaprtih pozicij (poleg postavke Trade Profit Or Loss (Closed positions only)). Ta znesek mora biti enak seštevku dolarskega stolpca I v zavihku Closed Positions, pri tem pa moramo vedeti, da…

Read more