V Excel datoteki z zgodovino trgovanja na eToro lahko v zavihku Account Details najdete tudi podatek o (dolarskem) seštevku saldov zaprtih pozicij (poleg postavke Trade Profit Or Loss (Closed positions only)). Ta znesek mora biti enak seštevku dolarskega stolpca I v zavihku Closed Positions, pri tem pa moramo vedeti, da ta znesek najverjetneje ne bo enak osnovi za obračun davkov na kapitalske dobičke v Doh-KDVP in D-IFI. Razlogov je lahko več:

  1. Pravilo iz drugega odstavka v povezavi s petim odstavkom 97. člena ZDoh-2 v stolpcu 10 popisnega lista v Doh-KDVP. Ta je pri izvozu podatkov iz program eToro->eDavki obkljukan kot privzeta vrednost. Ne glede na kljukico pa bo Furs v skladu z določili 97. člena Zakona o dohodnini “željo” do zmanjšanja osnove za obračun davka na dobiček zaradi izgube pri določenih vrednostnih papirjih upošteval samo v primeru, ko to pravilo dejansko velja. Primer: če ste neko delnico prodali z izgubo in ste jo nato prej kot po poteku 30-ih dni ponovno kupili, vam ta izguba ne bo zmanjševala osnove za kapitalski dobiček za obravnavano davčno leto.
  2. FIFO metoda. Furs obračunava nabavno vrednost vrednostnih papirjev po metodi FIFO (“first in-first out”). Če uporabnik zapre pozicije za določen vrednostni papir (jih proda), obenem pa ima “na zalogi” odprte pozicije starejšega datuma, mora te vnesti ročno v eDavke, ker vplivajo na nabavno ceno kasneje zaprtih pozicij, s tem pa na davčno osnovo (razliko med prodajno in vsakokratno nabavno ceno). Temu se je najlažje izogniti tako, da (datumsko) zapirate pozicije po vrsti, kot ste jih kupovali.
  3. FIFO metoda 2. Če uporabnik v tekočem letu vsaj enkrat le delno zapre pozicijo (torej proda le del nakupne pozicije), je potrebno ročno v eDavke dodati celotno nakupno pozicijo, ker eToro datoteka ne vsebuje tega podatka (torej odprte pozicije s količino in ceno nakupa). Temu se najlažje izognete tako, da prodajate (zapirate) nakupe (odprte pozicije) v celoti.
  4. Tečaj USD/EUR se spreminja dnevno. Zaradi tega se lahko zgodi, da ste npr. nabavili delnico v januarju 2022 in jo prodali v septembru 2022, pri tem v USD zabeležili majhno izgubo, a je v tem času vrednost USD/EUR zrasla in ste dejansko v evrih naredili dobiček. Gibanje tečaja USD/EUR v 2022.
  5. Furs priznava določen odstotek za stroške nakupov in prodaj. Teh odstotkov eToro ne pozna in zato niso del vhodne Excel datoteke.
  6. Finančne pogodbe na razliko z vzvodom (CFD+Leverage). Lahko se zgodi (npr. v primeru vzvoda 20), da izguba presega znesek nakupa. V tem primeru bi bila cena (kot rezultat formule (Znesek nakupa+(negativni) znesek prodaje) / količina) negativna. Negativnih vrednosti pa eDavki ne sprejemajo, zato je cena lahko kvečjemu 0. Torej je lahko skupna izguba le toliko kot znaša začetni nakup. V programu se nahaja nastavitev izvoza, kjer je obkljukano Prodajna cena ne morebiti nižja od 0. Če kljukico odstranite in izvozite obrazec D-IFI, se lahko zgodi, da ga eDavki ne bodo sprejeli, če ste v zgodovini trgovanja imeli kak tak primer. Tak primer najdete tudi v omenjeni datoteki v stolpcu Closed Positions, če je seštevek zneskov v stolpcih A in I negativen.
  7. (v povezavi s točko 4). Seštevek v programu eToro->eDavki prikaže seštevek preračuna posameznih zaprtih pozicij v evre na dan zaprtja pozicije, pri tem pa ne upošteva tečaja USD na dan nakupa. Pri izvozu podatkov se upoštevajo tečaji USD tako pri nakupih in prodajah.