Današnja verzija omogoča uvoz podatkov iz eToro platforme za leti 2018 in 2019 ter posledično izvoz datotek Doh-KDVP in D-IFI (slednje v formatu, ki je veljal za te dve leti).

V dopolnitvi današnje verzije (23.02.28.01) se ob izvozu dividend v XML datoteko Doh-Div kreira tudi CSV datoteka, ki služi kot priloga (Dokazilo o plačilu tujega davka), ki jo zahtevajo eDavki.

1. Pravilen uvoz obrazca Doh-Div:

Po vstopu na eDavke kliknite na Dokumenti, Uvoz ter izberite XML datoteko z obrazcem Doh-Div in jo uvozite.

2. Pravilen uvoz CSV priloge:

CSV prilogo s seznamom izplačanih dividend priložite povsem spodaj na zaslonu, po seznamu vseh dividend.

Izberite CSV datoteko s klikom na Izberi datoteko, izberite tip priloge (Dokazilo o plačilu tujega davka) ter vnesite opis (npr. Seznam dividend in zneskov tujega davka) ter kliknite Prenesi datoteko priloge.

Ne(!) uvažajte tule (zgoraj, nad seznamom posameznih dividend):