Posodobljena verzija omogoča izdelavo XML izvozne datoteke z obrazcem Doh-Div (dividende). Pred samim izvozom preverite in določite nastavitve izvoza v istoimenski opciji.

Program zaradi zahtev eDavkov združuje dividende istega izplačevalca, izplačane istega dne, v eno samo dnevno transakcijo. Prav tako je v nastavitvah mogoče določiti, da se v eDavke ne prenesejo “dividende” z negativnim zneskom (običajno posledica CFD trgovanja). Le-teh namreč eDavki ne sprejemajo (le pozitivne zneske). V nastavitvah je mogoče določiti, da se namesto oznake instrumenta izplačevalca dividende v obrazec prenese njegova ISIN oznaka. Ker v bazi ni ISIN oznak za vse izplačevalce, se lahko zgodi, da boste morali kako “ročno” poiskati na internetu in prenesti v obrazec. Pod drugi strani ISIN oznake niso vključene v eToro datoteki z zgodovino trgovanja, kar posledično pomeni, da bi davčni urad pri pregledovanju datoteke imel veliko dela s povezovanjem eToro transakcij in zapisov v obrazcu Doh-Div. Prav tako je v izvoženem obrazcu privzeto, da je znesek plačanega tujega davka enak 0. Tega podatka namreč v eToro datoteki ni. Če ste uspeli pridobiti od eTora potrdilo, da ste za posamezno dividendo že plačali tuji davek, morate znesek le-tega (preračunano v evre) ročno vnesti v posamezni zapis.

Pred samo izdelavo XML datoteke se prikaže tudi kontrolni seštevek izvoženih zneskov.