Program eToro->eDavki je namenjen enostavnemu prenosu oziroma konverzij podatkov zgodovine trgovanja na platformi eToro v XML datoteki Doh-KDVP (Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov) in D-IFI (Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov), primerni za uvoz na eDavke. Trenutna (beta) verzija programa eToro->eDavki omogoča:

  • vnos podatkov o uporabniku (torej trgovalcu na platformi eToro in zavezancu za davek od dobička v Sloveniji).
  • uvoz podatkov iz Excel datoteke z zgodovino trgovanja na eToro s preračunom transakcij iz USD v EUR in prikazom kontrolnega seštevka podatkov po različnih tipih instrumentov ter v obeh valutah.
  • prikaz (filtriranje) transakcij za leto 2020 (ali prejšnja). V primeru trgovanja na eToro v letih 2019 in prej je potrebno za istega uporabnika uvoziti tudi datoteke z zgodovino trgovanja za prejšnja leta.
  • seštevek podatkov v transakcijah, zajetih v preglednici.