Nekateri uporabniki ste sporočili, da vam pri začetku uvoza Excel datoteke z zgodovino trgovanja na eToro program sporoči napako: Pozor. V Windowsih je potrebno nastaviti drugačen format datuma..

Rešitev je v spremembi zapisa kratke oblike datuma v Windowsih v dd.MM.llll oziroma dd.MM.yyyy (če imate angleške Windows). Pazite, brez presledkov!

V Windows 10 to storite tako, da:

  1. kliknete z desnim gumbom miške desno spodaj na datum,
  2. v meniju izberete Nastavi datum/uro (Adjust date/time),
  3. desno zgoraj kliknete Spreminjanje datuma, časa ali oblike zapisa (Date, time & regional formatting),
  4. desno zgoraj spet Additional date, time & regional settings,
  5. nato pod Region kliknete na Change date, time or number formats,
  6. nato Additional Settings,
  7. zavihek Date in tu v okenčku Date formats ročno vnesete Short date v obliki dd.MM.llll oziroma dd.MM.yyyy.
  8. Nato kliknete Uporabi (Apply) in V redu (OK).